INFEL RAČUNALNIŠTVO
Poslovna programska oprema


Nova spletna stran je trenutno v izdelavi.


Programi za podporo na daljavo so na naslovu : https://www.podpora.infel.net

Evidenca sprememb programske opreme je na naslovu : https://www.infel.net/evidSprPrg/evidSprPrg.php


Obstoječa spletna stran je dostopna na naslovu : http://www.infel.si